Hitta hit/Find us

Resa med bil:
Koordinater: 58.956089, 17.410702

Från Stockholm:
Kör E4/E20 mot Södertälje. Följ sedan E4:an mot Helsingborg och ta av mot Trosa/ Vagnhärad. Direkt efter avfarten tag av mot Gnesta genom Lånesta industriområde. Efter ca 4km, sväng vänster mot Sund/Lundby. Efter ca 200m håll höger mot Sund. Följ vägen tills du når Sund. Kör rakt fram mot två gula grindstolpar. Följ skyltar Nergården.

Från Nyköping:
E4 mot Stockholm avfart Trosa/ Vagnhärad. Direkt efter avfart tag av mot Gnesta genom Lånesta industriområde. Efter ca 4km, sväng vänster mot Sund/Lundby. Efter ca 200m håll höger mot Sund. Följ vägen tills du når Sund. Kör rakt fram mot två gula grindstolpar. Följ skyltar Nergården.

Tåg till Vagnhärads Station.
(Vi rekommenderar dig att inte promenera från tågstationen)

Trosa Bussen från Liljeholmen till Vagnhärads Station.

SL Pendeltåg till Gnesta Station.

Förboka Taxi 10000 till fastpris*
Tel: 0156-10000
Uppge referens/kundnummer: 200 Nergården/gäster/kontant

Vagnhärad STN – Sund Nergården /195kr
Gnesta STN – Sund Nergården /395kr
Sund Nergården – Trosa centrum /375kr

*Priserna avser resa mellan ovanstående punkter oavsett riktning utan extra stopp. Extra stopp debiteras extra, I priserna ingår 10 min väntetid där efter debiteras 100:-/påbörjad 10min period. (undantaget eventuella buss/tågförseningar)

***

Travel by car:
C
oordinates: 58.956089, 17.410702

From Stockholm:
Drive E4 / E20 towards Södertälje. Follow the E4 towards Helsingborg and take off to Trosa / Vagnhärad. Immediately after the exit turn towards Gnesta by Lånesta industrial park. After about 4km, turn left towards Sund / Lundby. After 200m keep right towards Sund. Follow the road until you reach Sund. Drive straight towards two yellow gateposts. Follow signs Nergårdens Gästhem.

From Nyköping:
E4 towards Stockholm exit Trosa / Vagnhärad. Immediately after the exit turn towards Gnesta by Lånesta industrial park. After about 4km, turn left towards Sund / Lundby. After 200m keep right towards Sund. Follow the road until you reach Sund. Drive straight towards two yellow gateposts. Follow signs Nergårdens Gästhem.


by Trains to Vagnhärads Station.
(
We recommend you not to walk from the train station)

by bus from Liljeholmen to Vagnhärads Station.
by SL commuter train to Gnesta Station.

Pre-Taxi 10000 fixed price *
Tel: 0156-10000
Enter reference / customer number: 200 Nergården / guests / cash

Vagnharad STN – Sund Nergården / 195kr
Gnesta STN – Sund Nergården / 395kr
Sund Nergården – Trosa / 375kr

* Prices relate to travel between the above points any direction without the extra stop. Extra stop charged extra, prices include 10 minutes waiting time there after charged 100: – / stub 10min period. (Excluding any bus / train delays)