För aktuella rumspriser vänligen använd bokningsformuläret.
For current room rates please use the booking form.

Villkor

Rökning:

Alla rum samt tälten är rökfria. Rökning är endast tillåtet utomhus där ingen annan gäst blir störd. Vänligen använd askfat och släng ej snuspåsar i naturen. En saneringsavgift från 5000kr tillkommer.

Barn:

Sund Nergården har en åldersgräns på 13 år. Miljön runt Nergården med sina berg och stup samt bryggan nere vid sjön är inte anpassade för barn. Sund Nergården är ett "hideaway" för vuxna.

Om ni är intresserade att boka hela hotellet och vill ha med mindre barn, vänligen kontakta oss!

Bo med din hund:

Endast rumsrena samt 1-2 per rum beroende på hundens storlek Vi tar en extra städavgift på 250sek per vistelse. Hundägaren ansvarar för eventuella kostnader om skador uppstår på våra faciliteter.
Måste bokas i förväg direkt med hotellet.

Bokning/Avbokningsregler för 1-2 rum i max 2 nätter:

Om ni behöver avboka er bokning ber vi er att ni gör det senast 7 dagar före ankomstdatum. Om avbokning görs mindre än 7 dagar innan ankomst förbehåller vi oss rätten att debitera hela summan (om ingen annan överenskommelse har gjorts i skrift). Vid utebliven ankomst debiteras även den totala kostnaden för bokningen.

Bokning/Avbokningsregler för 3 eller fler rum samt vid fler än 2 nätter i följd:

Vid bokning av 3 eller fler rum samt vid fler än 2 nätter i följd skall det totala beloppet förskottsbetalas till vårt bankkonto enligt överenskommelse. Ange namn och ankomstdatum.

Om avbokning görs mer än 30 dagar innan ankomst återbetalas hela förskottsbetalningen.

Om avbokning görs mindre än 30 dagar innan ankomst förbehåller vi oss rätten att debitera hela summan (om ingen annan överenskommelse har gjorts i skrift). Vid utebliven ankomst debiteras även den totala kostnaden för bokningen

Vänligen lås din dörr när du lämnar rummet.
Förlorad nyckel debiteras 1500kr .

***

Terms

Smoking:

All rooms and the tents are non-smoking. Smoking is allowed only outdoors where no other guest is disturbed.
Please use ashtray.

A cleaning fee of 5,000 SEK is added.

Children:

We have an age limit of 13 years. The environment around the Nergården with its mountains well as the pier down the lake are not suitable for children. Sund Nergården is a "hideaway" for adults.

If you are interested in booking the entire hotel and want to bring younger children, please contact us!

Stay with your dog:

Must be booked in advance directly with the hotel. We charge an extra cleaning fee of 250sek per stay.
The dog owner is responsible for any costs incurred if damage occurs to our facilities.

Reservation / Cancellation policy for 1-2 rooms for a maximum of 2 nights:

If you need to cancel your reservation, please do so 7 days before your arrival date. If cancellation is made less than 7 days before arrival, we reserve the right to charge the full amount (if no other agreement has been made in writing). In case of no-show, the total price of the reservation will be charged.

Reservation/Cancellation Policy for 3 or more rooms and for more than 2 nights or more:

When booking 3 or more rooms and for more than 2 consecutive nights, the total amount will be prepaid to our bank account by agreement. Enter name and arrival date.

If cancellation is made more than 30 days before arrival, the entire advance payment will be refunded.

If cancellation is made less than 30 days before arrival, we reserve the right to charge the full amount (if no other agreement has been made in writing). In case of no-show, the total price of the reservation will be charged

Please lock your door when leaving the room.
Lost key is charged 1500 SEK.

Copyright Sund Nergården Hotell & Bistro